Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Beques alumnes amb necessitats específiques de suport 23-24

Beques alumnes amb necessitats específiques de suport 23-24

Està obert el termini per sol·licitar les ajudes del Ministeri d’Educació i Formació Professional per a l’alumnat amb necessitat específiques de suport educatiu.

Us informam que en data 26 de Abril de 2023 s’ha publicat al BOE l’extracte de la Resolució de la convocatòria de les ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2023-2024, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

La convocatòria comença el 8 de maig i finalitza el 20 de setembre de 2023.

Com cada any, les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la pàgina web del Servei de Comunitat Educativa i en el portal «Becas de Educación»:

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 20 de setembre de 2023. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

Heu d’entregar la sol·licitud impresa amb tota la documentació neccesària a la secretaria del centre.