Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Calendari escolar

Inici de curs:

Infantil, Primària i ESO: 11 de setembre de 2023.

Formació Professional Bàsica i Cicles Formatius: 22 de setembre de 2023.

Final de curs:

Infantil, Primària, ESO, Formació professional Bàsica i Cicles Formatius: 21 de juny de 2024.

Vacances de Nadal:

del 22 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós inclosos.

Vacances Pasqua

del 28 de març al 7 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

Dies festius

Tenen la consideració de dies festius:

 • Dia 12 d’octubre de 2023 (Festa Nacional)
 • Dia 1 de novembre  de 2023 (Dia de Tots Sants)
 • Dia 6 de desembre de 2023 (Dia de la Constitució)
 • Dia 8 de desembre de 2023 (Immaculada Concepció)
 • Dia 1 de març de 2024 (Dia de les Illes Balears)
 • Dia 1 de maig de 2024 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

 • Dia 13 d’octubre de 2023 (Dia de lliure elecció)
 • Dia 7 de desembre de 2023 (Dia de lliure elecció)
 • Dia 29 de febrer de 2024 (Festa Escolar Unificada)
 • Dia 4 de març de 2024 (Dia de lliure elecció)
 • Dia 6 de maig de 2024 (Dia de lliure elecció)

 

 • Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració, d’acord amb la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 3 d’agost de 2021 per la qual es fa públic el calendari laboral general i local per a l’any 2022 en l’àmbit de les Illes Balears (BOIB núm. 105, de 7 d’agost).
 • Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2022-2023, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2022-2023, els centres poden elegir un dia festiu per ajustar a 176 els seus dies lectius.
 • Cada centre docent podrà establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s’han de fer constar en la programació general anual del centre i s’han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de trenta dies naturals. També s’han d’anotar al GestiB, una vegada adoptat l’acord.

Accessos directes: