Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Despeses escolars anuals del curs 2024-25 al Cicle Formatiu

Formació Professional Bàsica:

Concepte1r Curs2n Curs
Assegurança escolar24,75€24,75€
Material escolar, material didàctic de l’especialitat131,43€131,43€
Sortida curricular25€25€
Gestió pràctiques empreses10,60€10,60€
Aportació voluntària centre concertat85€80€
Total despeses276,78€272,78€

Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

Concepte1r Curs
Informàtica
2n
Informàtica
1r Curs
Infermeria
2n Curs
Infermeria
Assegurança escolar24,75€24,75€24,75€24,75€
Material escolar, material didàctic informàtic i
manteniment aula virtual
131,43€131,43€
Material escolar i material didàctic131,43€
Camisola pràctiques43,20€
Sortida curricular10€10€10€
Gestió pràctiques empresa10,60€10,60€10,60€
Aportació voluntària
centre concertat
85€80€85€
Total despeses261,78€256,78€294,38€35,35€

Cicle Formatiu de Grau Superior:

Concepte1r Curs
Apl. web
2n Curs
Apl. Web
1r Curs
E. Infantil
2n Curs
E. Infantil
Assegurança escolar24,75€24,75€24,75€24,75€
Material escolar, material didàctic informàtic i
manteniment aula virtual
131,43€131,43€131,43€131,43€
Sortida curricular10€10€20€15€
Gestió pràctiques empreses10,60€10,60€10,60€10,60€
Import mensual en concepte d’ensenyament22,10€/mes
(de setembre a juny)
22,10€/mes
(de setembre a juny)
22,10€/mes
(de setembre a juny)
22,10€/mes
(de setembre a juny)
Aportació voluntària centre concertat85€80€85€80€
Total despeses283,88€
(amb la suma del mes de setembre)
278,88€
(amb la suma del mes de setembre)
293,88€
(amb la suma del mes de setembre)
283,88€
(amb la suma del mes de setembre)

(*) abonen amb la matrícula el mes de setembre, d’octubre a juny es factura 22,10€/mes

DESPESES CFGM MATRÍCULA A MÒDULS-ASSIGNATURES

  • Si es matriculen del 50% ó més paguen la totalitat de les despeses
  • Si es matriculen a menys del 50% paguen:
    • 50% material
    • 50% aportació voluntària
    • la resta de conceptes el 100%