Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Despeses escolars del curs 2022-23 al Cicle Formatiu

Formació Professional Bàsica:

Concepte1r Curs2n Curs
Assegurança escolar24,75€24,75€
Material escolar, de l’especialitat i fotocòpies147,75€147,75€
Sortida curricular20€20€
Gestió pràctiques empreses10,35€
Agenda escolar
Aportació voluntària centre concertat75€70€
Total despeses267,70€272,85€

Cicle Formatiu de Grau Mitjà:

Concepte1r Curs
Informàtica
2n
Informàtica
1r Curs
Infermeria
2n Curs
Infermeria
Assegurança escolar24,75€24,75€24,75€24,75€
Material escolar, informàtic i
manteniment aula virtual i fotocòpies
148,20€148,20€
Material escolar, sanitari i fotocòpies148,20€
Camisola pràctiques40€20€
Sortida curricular10€10€10€
Gestió pràctiques empresa10,35€10,35€
Aportació voluntària
centre concertat
75€70€75€
Total despeses257,95€263,30€297,95€55,10€

Cicle Formatiu de Grau Superior:

Concepte1r Curs
Apl. web
2n Curs
Apl. Web
1r Curs
E. Infantil
2n Curs
E. Infantil
Assegurança escolar24,75€24,75€24,75€24,75€
Material escolar, informàtic i
manteniment aula virtual i fotocòpies
148,20€148,20€
Material escolar, específic i fotocòpies148,20€148,20€
Sortida curricular10€10€20€15€
Gestió pràctiques empreses10,35€10,35€
Import mensual en concepte d’ensenyament20,35€/mes
(de setembre a juny)
20,35€/mes
(de setembre a juny)
20,35€/mes
(de setembre a juny)
20,35€/mes
(de setembre a juny)
Aportació voluntària centre concertat75€70€75€70€
Total despeses278,30€
(amb la suma del mes de setembre)
283,65€
(amb la suma del mes de setembre)
288,30€
(amb la suma del mes de setembre)
288,65€
(amb la suma del mes de setembre)

(*) abonen amb la matrícula el mes de setembre, d’octubre a juny es factura 18,50€/mes

DESPESES CFGM MATRÍCULA A MÒDULS-ASSIGNATURES

  • Si es matriculen del 50% ó més paguen la totalitat de les despeses
  • Si es matriculen a menys del 50% paguen: – 50% material
    • 50% aportació voluntària
    • la resta de conceptes el 100%