Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Educació en valors (també a l’esport)

Educació en valors (també a l’esport)

L’educació en valors és quelcom inherent al procés d’aprenentatge i ensenyament i  defineix gran part de les actuacions curriculars d’una escola.

El treball en valors, de manera transversal i sistematitzada, nodreix la cultura del centre de l’escola… aquells aspectes que la comunitat educativa reconeix com a propis i que signifiquen les relacions humanes que se’n deriven.

A Es Liceu sempre s’ha considerat l’educació en valors com un repte engrescador a l’hora que cohesionador i, al llarg del temps, ha marcat l’evolució de la cooperativa.

Les activitats complementàries i les extraescolars esdevenen contextos especials per al desenvolupament dels valors en coherència amb el projecte educatiu de l’escola.

L’activitat esportiva contribueix en el desenvolupament de la salut personal i amplia el ventalls de possibilitats relacionals i comunitàries del nostre jovent. El respecte a companys/es i adversaris, la cultura de l’esforç (entesa com la capacitat de superació realista en funció de les possibilitats de cada un/a i amb l’acompanyament educatiu adient que ofereix les eines apropiades per a l’aprenentatge sense frustracions), la constància, el treball en equip, la dignificació de les normes de convivència… són àmbits que cal enfortir els diferents agents educatius de la comunitat, en coordinació.

Les famílies tenim un paper cabdal en tot plegat. Des de la confiança dipositada en el projecte de l’escola i el seu apèndix extraescolar, l’acompanyament respectuós a les persones gestores del projecte, la quantitat de temps invertida en el creixement dels vostres fills i filles, la presència, la participació en les relacions grupals amb cura de les habilitats socials, la guia per a la resolució de problemes des de la comunicació amable, la gestió de les emocions, la importància de participar, destriar els beneficis de la competició i deixar de banda els conflictes intrínsecs, l’honestedat, la solidaritat, l’empatia… veritables superheroïnes i superherois.

En definitiva cercam a igualtat d’oportunitats i posar l’esport a l’abast de tothom, sense exclusions, com a formació integral de cada persona en context social i participació familiar, identificar el fet de jugar per sobre de competir i el foment d’hàbits saludables.

El Dr. David Pulido de la UIB ens ha visitat aquests dies i ha pogut compartir amb les nostres famílies la rellevància de fer aquest recorregut plegades, en confiança i amb sentiment de pertinença.

Ha estat una activitat molt enriquidora que ens ha donat la possibilitat de revisar el nostre projecte i les condicions de les nostres relacions, en l’assoliment dels objectius i dels reptes educatius com a comunitat.

Tendrem més ocasions de compartir moments com aquests.

Gràcies per la vostra col·laboració.