Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

ELS ALUMNES DEL CFGM DE CURES AUXILIARS D’INFERMERIA DE PRÀCTIQUES ERASMUS+

ELS ALUMNES DEL CFGM DE CURES AUXILIARS D’INFERMERIA DE PRÀCTIQUES ERASMUS+

Les pràctiques formatives s’han duit a terme a centres sociosanitaris de Finlàndia i Itàlia.

Un any més,  l’escola Es Liceu aposta per la internacionalització dels seus estudis de Formació Professional i ha concedit les beques de mobilitat Erasmus+ als seus alumnes  del Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) de Cures Auxiliars d’Infermeria. Aquest projecte es pot realitzar gràcies al projecte EuroFP Balears IV, coordinat per la Direcció General de FP i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Gràcies a aquest projecte, 3 alumnes del cicle( Maria Magdalena Reus, Ainara Moreno i Miquel Angel Oliver ) han tingut l’oportunitat de realitzar part de les seves pràctiques formatives del mòdul de Formació en centres de treball en empreses sociosanitàries del països de Finlàndia i Itàlia. El nostre professor del CFGM en Cures, Monserrat Bergas va acompanyar a les dues alumnes a Finlàndia per els primers dies poder donar-lis suport i acompanyament per una millor adaptació al lloc.

Aquesta oportunitat ha estat possible gràcies als acords d’intercanvi d’estudiants existents entre la Conselleria i centres educatius de FP estrangers. Es Liceu col·labora activament amb la Conselleria en l’execució d’aquests acords, rebent visites de professors estrangers i acollint alumnes d’aquests centres educatius estrangers perquè facin pràctiques formatives a Mallorca, gràcies a les beques del programa Erasmus+ ofertes pels seus centres educatius.

Aquestes beques Erasmus+ per a la Formació Professional suposen una oportunitat única de creixement personal i professional per els alumnes que les reben, i contribueixen a millorar considerablement la seva integració al mercat laboral així com també l’oportunitat de poder practicar i conèixer un idioma diferent.

Tots ells, a la seva tornada, reconeixen que és una gran oportunitat conèixer països diferents, el seu món laboral i que a nivell personal i professional, els ha enriquit molt l’experiència.

Tags: