Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Es Liceu ja estrena instal·lació fotovoltàica

Es Liceu ja estrena instal·lació fotovoltàica

A principis de novembre la cooperativa Es Liceu va donar per finalitzades les obres de la instal·lació fotovoltàica que ocupa part de la coberta de la nau d’ESO.

S’hant instal·lat un total de 96 plaques per a un total de 43,2 kW amb una inversió de prop de 53.000€.

La producció total prevista del sistema és de 66.981 kWh anuals, que és més o menys la meitat del que consumeix l’escola. El decalatge entre producció i consum (especialment a l’estiu) farà que una part d’aquesta energia es pugui aprofitar directament i que una altra part es vessi a la xarxa i es compensi.

Aquests 66.981 kWh són equivalents a 47,49 tonelades mètriques de CO2, el que també equivaldria a plantar 285 arbres anualment.

A més d’aquests beneficis ambientals la instal·lació d’aquesta planta significa una major descentralització energètica amb menys dependència de tercers països i un recurs per a l’aprenentatge i conscienciació en la gestió dels recursos energètics per part de la nostra comunitat educativa.

Una important aposta mediambiental d’Es Liceu en el marc del projecte educatiu que ens identifica.

Una molta bona noticia per a tota la comunitat.

Etiquetes: