Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Psicomotricitat

Aquesta activitat es du a terme amb tot el grup aula. El psicomotricista, juntament amb el/la tutor/a, duen a terme la sessió.

Basada en una visió global de la persona, el terme “psicomotricitat” integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensoriomotrius en la capacitat de ser i d’expressar-se en un context psicosocial. La Psicomotricitat, així definida, ocupa un paper fonamental en el desenvolupament harmònic de la personalitat.

OBJECTIUS

La Pràctica Psicomotriu té com a objectiu el desenvolupament psíquic dels nens a través del cos. Es refereix a una concepció unitària de la persona, la psique és inseparable de les seves arrels corporals.

En aquesta pràctica, es treballa la unitat del plaer sensoriomotriu com un factor que afavoreix el cos, el procés de simbolització i l’accés a la representació.

La pràctica té com a objectiu promoure l’expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de l’infant.

L’expressivitat motriu és la forma original en què el nen manifesta els seus continguts de manera interna i inconscient, des de les primeres interaccions amb el món circumdant.

En observar el nen en acció, el/la psicomotricista descobreix i comprèn el significat de la seva motivació expressiva, el seu desig de concentrar-se, de separar, de ser un mateix.

El/la psicomotricista està disposat a complir, acceptar, donar suport, comprendre el motiu expressiu per a proporcionar al nen les respostes adequades a les seves necessitats, les seves peticions, els desitjos més o menys conscients.

Aquí trobareu el projecte més detallat