Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Política de Privadesa

Política de Privadesa

Última modificació: Novembre del 2016.

INFORMACIÓ SOBRE ELS FITXERS I TRACTAMENTS. 

D’acord amb el previst en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades personals que es recullen en aquesta Web seran incorporats a fitxers de la titularitat de la ES LICEU S.COOP (en adelante COL.LEGI ES LICEU)  amb domicili en Camí de Sa Cabana, 31, 070141 Es Pont d’Inca, Marratxí, Mallorca (Illes Balears).

FINALITATS DELS TRACTAMENTS I CESSIONS PREVISTES. 

De manera general, els camps dels formularis que es troben a la web i que són marcats com a obligatoris, hauran de ser necessàriament emplenats per a la correcta tramitació de les seves sol∙licituds. Les dades proporcionades pels nostres usuaris seran tractats per tramitar les seves sol∙licituds, atendre els seus suggeriments o queixes, així com millorar la qualitat de la web i dels nostres serveis. Aquestes dades només seran comunicades a tercers en compliment d’obligacions legals o amb el seu previ consentiment.

DADES DE TERCERS. 

En el cas de proporcionar dades de caràcter personal titularitat de tercers, Vostè manifesta que compta amb el consentiment dels afectats per a això, haventlos informat prèviament del contingut de la present política de privadesa.

DRETS DE L’INTERESSAT. 

Els afectats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició mitjançant escrit acompanyat d’una còpia del seu DNI i dirigit al nostre domicili o a escola@esliceu.com

ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA. 

Ens reservem el dret d’actualitzar la nostra política de privadesa a qualsevol moment. Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privadesa o sobre el tractament de les seves dades, pot contactar amb nosaltres en l’adreça abans assenyalada.