Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

2na CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE MOBILITAT ERASMUS+ PEL PROFESSORAT

2na CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE MOBILITAT ERASMUS+ PEL PROFESSORAT

L’escola Es Liceu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus
àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu l’escola
participa del consorci format per centres d’ensenyament de formació professional de les Illes Balears
coordinat per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.

Podeu veure la convocatòria en aquest document adjunt.