Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Llistes provisionals FP

Llistes provisionals FP

Ja han sortit les llistes privisionals d’FP, teniu en compte que:

  • A les llistes provisionals NO SURT RESERVA DE PLAÇA
  • La finalitat d’aquestes llistes és que els sol·licitants puguin comprovar que les opcions sol·licitades són correctes i que la baremació és l’adequada.
  • L’ÚNICA IDENTIFICACIÓ DELS SOL·LICITANTS SÓN 4 XIFRES DEL SEU DOCUMENT D’IDENTITAT.
  • En el cas dels cicles de GM i GS els sol·licitants surten agrupats per cada una de les vies d’accés.
  • També es pot consultar des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP <<fp.caib.es>> amb les dades de: DNI/NIE de l’alumne(a), o si és el cas d’un menor d’edat DNI/NIE (Pare/mare/tutor(a)) i DATA NAIXEMENT Alumne(a)