Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Ciència i tecnologia en femení

Ciència i tecnologia en femení

Des del passat dia 11 de gener comptam al centre amb l’exposició itinerant Dones rellevants al món de la ciència i la tecnologia de la Fundació BIT. Es tracta d’una exposició sobre 36 dones que han contribuït al llarg de la història en la innovació científica. Amb aquesta exposició volem posar en pràctica el principi d’igualtat perquè la ciència sigui favorable a les dones ja que, amb massa freqüència funciona en contra seva, per exemple, quan els algorismes perpetuen els prejudicis dels  seus programadors.

Les dones es troben en un ambient laboral on estan infrarepresentades, amb escassetat de referents de dones en llocs de rellevància i mancades de mentoria amb perspectiva de gènere.

Seguint l’aposta de Es Liceu per la visibilització de les fites aconseguides per les dones a tots els àmbits professionals, aquesta exposició pretén apoderar les nines i joves, mostrant-lis exemples reals.  En aquest sentit l’exposició mostra la tasca feta per dones que canviaren el món amb els seus coneixements científquics com Hedy Lamarr, Mae C. Jemison, Alice Ball, Arlene Sharpe, Marie Curie i la catedràtica de la UIB Alicia Sintes, entre d’altres.

Podrem gaudir d’aquesta exposició fins el proper 20 de gener i ens servirà per treballar el Dia Internacional de la dona i la nina a la ciència que es celebra cada 11 de febrer.

Els prejudicis i els estereotips de gènere que s’arrosseguen des de fa molt temps continuen mantenint a les nines i dones allunyades dels sectors relacionats amb la ciència. Les nines i les dones tenen avui quatre vegades menys probabilitats que els homes d’adquirir les competències digitals bàsiques, que seran essencials en el futur.

Des de Es Liceu seguim la tasca coeducativa dirigida fonamentalment a rompre els estereotips i rols sexistes per mostrar a les nines i joves que no hi ha límits en les seves aspiracions professionals, i que la seva contribució dins el món científic resulta vital per aconseguir, entre d’altres, l’objectiu de la igualtat entre dones i homes.

Les nines de la Comissió d’Igualtat de l’alumnat passaran els dilluns que ve per les classes d’Eso per explicar l’exposició. No ho hem pogut fer abans per manca total de disponibilitat horària de na Maria Inés i meva que som les que ens reunim amb la comissió d’igualtat de les alumnes en temps de pati.

Gràcies!

Etiquetes: