Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Convocatòria d’ajudes Erasmus+ 2019-20

vertical(10)

Convocatòria d’ajudes Erasmus+ 2019-20

Per alumnes recent titulats en Cicles Formatius Grau Mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria, per a realitzar pràctiques a empreses de la UE, en el marc del Projecte Euro FP Balears V(2019-1-ES01-KA102-063739)

El centre Es Liceu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional de grau mitjà.

L’objectiu de la convocatòria és oferir l’oportunitat als alumnes recent titulats de CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria de realitzar estades formatives extra curriculars de qualitat en empreses europees, per aprofundir i ampliar els continguts curriculars del cicle formatiu que han cursat.La durada de l’estada formativa serà de 13 setmanes, entre gener i abril de 2020, que podrien ser prorrogades posteriorment fins a un màxim de 6 mesos.

Aquí trobareu la convocatòria per més informació.

Tags: