Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Convocatòria d’ajudes Erasmus+ 2020-21

vertical(30)

Convocatòria d’ajudes Erasmus+ 2020-21

Per alumnes del CFGM en Sistemes microinformàtics i xarxes, per a realitzar pràctiques formatives en empreses de la UE, en el marc del Projecte Euro FP Balears IV(2018-1-ES01-KA102-049410 ) i Projecte Euro FP Balears V(2019-1-ES01-KA102-063739)

El centre Es Liceu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional de grau mitjà.

L’objectiu de la convocatòria és oferir l’oportunitat als alumnes de CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes de realitzar les pràctiques formatives en empreses europees, per aprofundir i ampliar els continguts curriculars del cicle formatiu que han cursat. La durada de l’estada formativa serà de 13 setmanes, que podrien ser prorrogades posteriorment fins a un màxim d’un any.

Aquí trobareu tota la informació.

vertical(30)
Tags: