Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Job Shadowing – Professorat CFGM i FPB Informàtica

Job Shadowing – Professorat CFGM i FPB Informàtica

L’escola Es Liceu promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional. Per aquest motiu l’escola participa del consorci format per centres d’ensenyament de formació professional de les Illes Balears i coordinat per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears.

Aquest any la Conselleria d’educació i Universitat ha organitzat un job shadowing pel professorat pertinent a les famílies de mecànica, electricitat, informàtica i administració als centres SBSZ Bamberg i BS3 Bamberg

La finalitat d’aquesta mobilitat és:

  • Conèixer el sistema educatiu alemany
  • Conèixer l’organització i el funcionament de l’FP a Alemanya
  • Conèixer el funcionament d’un centre d’FP alemany
  • Conèixer l’especialitat del cicle formatiu equivalent al del participant
  • Conèixer la gestió de les pràctiques d’empresa
  • Fer contactes per intercanviar alumnat en pràctiques
  • Que els professors del centre educatiu d’alemanya i Balears coneguin els continguts dels programes formatius de les pràctiques per intercanviar estudiants en pràctiques amb èxit.

Al següent enllaç podeu trobar la convocatòria i instruccions

+ informació

Tags: