Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Ludoteca

La ludoteca és una espai que té com a finalitat desenvolupar la personalitat dels infants mitjançant el joc i la joguina; la qual té la funció educativa d’ajudar als infants a desenvolupar estratègies socials mitjançant la posada en comú de determinats jocs simbòlics d’imitació de rols de la realitat, ajudar a aprendre a compartir, a cooperar, a verbalitzar les intencions, així com desenvolupar l’estructuració de la intel·ligència a partir del joc simbòlic i la relació, a la vegada que introdueix l’aprenentatge d’una sèrie d’hàbits i normes que han d’aprendre a complir per poder jugar en aquest espai.

Totes i cadascuna de les activitats que du a terme la nostra ludoteca es relacionen amb els trets identitaris de l’escola. Els diferents racons que s’hi troben afavoreixen jocs que són significativament diferents per a cada moment evolutiu i s’adapten a les necessitats, característiques i possibilitats de cada grup, afavorint la funció simbòlica i potenciant la comprensió global de l’entorn que envolta al nin o la nina.

FUNCIÓ PEDAGÒGICA:

Desvetllar la imaginació, la cooperació i l’esperit lúdic. Posar a les seves mans bones i apropiades joguines que afavoreixin el desenvolupament de l’infant amb total autonomia per a poder escollir la joguina o el joc que desitgi per pròpia iniciativa.

FUNCIÓ SOCIAL:

Per a què es trobin amb altres companys i companyes de la seva edat per jugar, aprendre a compartir i a conviure.

FUNCIÓ COMUNITÀRIA:

Important paper formatiu la joguina «pública» , aquella que no es propietat de ningú sinó del centre. Jugant en grup aprenen a respectar, a cooperar, a ajudar, a rebre ajuda, a comprendre els altres i també a tenir cura de la jugueta comunitària perquè els altres infants també la puguin utilitzar.

OBJECTIUS:

  • Cercar el desenvolupament de l’infant a través del joc i la joguina, treballant valors com la convivència, la cooperació i el respecte.
  • Desenvolupar, des del respecte cap a l’altre, les habilitats socials
  • Transformar els conflictes en propostes de joc.
  • Ajudar a l’infant a simbolitzar la realitat que l’envolta per tal d’entendre-la millor.
  • Ajudar a estructurar el llenguatge, donant coherència a les seves accions.
  • Afavorir l’intercanvi comunicatiu, l’expressivitat i la creativitat.
  • Oferir un espai a l’infant on pugui desenvolupar el seu plaer en el joc, en un clima de tranquil·litat i seguretat
  • Promocionar la joguina i el joc actiu i voluntari, fent entendre totes les possibilitat i elements dels diferents jocs
  • Crear un espai, tant físic com social, positiu dins el món imaginari del nin o la nina
  • Garantir el dret de l’infant a jugar.

Aquesta activitat es du a terme mitjançant agrupaments flexibles, dos subgrups de 12-13 infants d’aules diferents, van a la ludoteca, mentre la resta d’infants, queda a la seva aula amb el seu tutor corresponent.