Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Geometria, gravetat i construcció.

Geometria, gravetat i construcció.

A la classe de 1r d’Informàtica de matins, amb l’assignatura de Ciències Aplicades I, s’ha volgut demostrar que amb enginy i disseny es pot fer un objecte amb qualsevol material.
En el nostre cas ha estat resoldre amb cartó diferents models de cadires, amb una base molt clara: la triangularització. El triangle és l’únic polígon que és indeformable. Per això, s’empra molt en la construcció d’edificis.

S’ha desenvolupat el projecte seguint el mètode científic:

Plantejantament d’un problema: S’ha de realitzar una cadira amb cartó.

Formulació d’hipòtesis: Amb diferents referències, han dibuixat un esbós del seu disseny.

Experimentació: Han realitzat una petita maqueta amb cartolina.

Demostració: Han construït el disseny amb el material exigit i han hagut de suportar durant 1 min el mateix pes totes les cadires.

Conclusió final: S’han avaluat i coevaluat amb un petit comentari individual, analitzant les millores.

“Los Catástrofes”

“Los Halcones”

Els R.A.P.S.

“Los Canasteros”

Més imatges de l’experiment: