Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Beques NESE

Està obert el termini per sol·licitar les ajudes del Ministeri d’Educació i Formació Professional per a l’alumnat amb necessitat específiques de suport educatiu.

Us informam que en data 18 de maig de 2022 s’ha publicat al BOE l’extracte de la Resolució de la convocatòria de les ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2022-2023, convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

No hi ha canvis a la convocatòria respecte als anys anteriors, simplement s’ha ampliat el termini per sol·licitar-les, aquest comença el 19 de maig i finalitza el 30 de setembre de 2022.

Com cada any, les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa i en el portal «Becas de Educación»:

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_nee/

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 30 de setembre de 2022. Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

Heu d’entregar la sol·licitud impresa amb tota la documentació neccesària a la secretaria del centre demanant cita previa.