Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Sol·licitud de menú especial en el cas d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries

Les famílies estan obligades a informar a l’escola sobre les al·lèrgies o intoleràncies dels alumnes que dinen al menjador i necessiten un menú especial

Per això caldrà que juntament amb l’alta al servei de menjador:

1.- Emplenin a Serveis Administratius de l’escola la FITXA DE SOL·LICITUD DE MENÚ ESPECIAL

2.-Adjuntin INFORME MÈDIC detallat amb el tractament dietètic a realitzar

3.-Si és el cas, adjuntin supervisat i autoritzat per l’al·lergòleg/pediatra, el PLA D’ACTUACIÓ DAVANT UNA REACCIÓ AL·LÈRGICA i la AUTORITZACIÓ D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS autoritzat per l’al·lergòleg/pediatra, pare/mare/tutor o tutora legal

Disposau dels models d’informes a emplenar pels serveis sanitaris als Serveis Administratius de l’escola

En compliment del Reglament (UE) 1169/2011 sobre informació alimentària al consumidor, teniu a la vostra disposició tota la informació sobre menús especials al lloc web del menjador.