Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Material escolar i didàctic

Es tracta del material didàctic de creació pròpia i recursos pedagògics adaptats a les necessitats de cada grup classe. L’objectiu del centre és que tot l’alumnat tengui accés amb les mateixes condicions de qualitat i quantitat al material que necessita per les tasques escolars. Al mateix temps la metodologia pedagògica d’Es Liceu es tradueix en l’ús simbòlic de llibres de text que en part es substitueix amb el material didàctic que elabora el propi professorat lliurant-lo fotocopiat al seu alumnat. Per això el centre, recomana l’aportació d’aquestes quotes a les famílies.

El material que es pugui utilitzar per Carnaval, Diada de Sant Antoni i/o Diada Cultural es facturarà a part.

La despesa es facturarà d’octubre a juny

Infantil

Material escolar
€7,26
Material didàctic
€9,05

De 1r a 4t de Primària

Material escolar
€7,26
Material didàctic
€8,25
Material i manteniment PLA TAC
€80,00(*)

5è i 6è de Primària

Material escolar
€6,60
Material didàctic
€7,85
Material i manteniment PLA TAC
€80,00(*)

ESO, Diver i PRAQ

Material escolar
€4,72
Material didàctic
€9,90
Material i manteniment PLA TAC
€80,00(*)

UEEC

Material escolar
€5
Material didàctic
€18,15
Material i manteniment PLA TAC
€80,00(*)

FP Bàsica i Cicles Formatius (**)

Material escolar
€9,61
Material didàctic
€14,35
Mat. especialitzat
€21,05

(*) Aquest import es pagarà repartit en un rebut el mes de novembre. Prèvia notificació als serveis administratius, aquest import es podrà fraccionar en dues mensualitats de 40,00€ cada una (el mes de novembre i el mes de febrer)

Podeu veure tota la informació sobre la implantació del PLA TAC (Pla de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement)

(**) despeses trimestrals

L’objectiu del centre és que tot l’alumnat tengui accés a totes les condicions de quliatat i quantitat al material que necessita per les tasques escolars. Al mateix temps la metodologia pedagògica d’Es Liceu es traduiex en l’ús reduït de llibres que en part es substitueix amb el material didàctic que elabora el propi professorat. Per això el centre, recomana aquesta aportació a les famílies.