Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Programa de reutilització de llibres i material didàctic

Per a les famílies que ja participau al Programa, us recordam que cada curs escolar heu de RENOVAR la vostra participació.

Quins objectius té el programa ?

 • L’ús responsable i sostenible dels llibres de text i material didàctic.
 • Estalviar en la compra de llibres de text i material didàctic.
 • La creació d’un fons de llibres i material didàctic propietat del centre.

Això ho farem mitjançant les aportacions econòmiques de les famílies i de la Conselleria d’Educació i Universitats.

La Conselleria d’Educació i Universitats, enguany ha resolt una subvenció global per al Programa de 12.750€, una mica inferior a la del curs passat (13.320€). Amb aquesta subvenció i el fons de llibres del que ja disposa l’escola s’aconsegueix disminuir de forma molt significativa l’aportació de les famílies al programa de reutilització.

Característiques del programa:

 • És de caràcter voluntari per a les famílies. Les famílies interessades han de formalitzar cada curs escolar la seva adhesió al programa.
 • Hi podran participar tots els alumnes de primària.
 • Us permet no preocupar-vos de comprar els llibres durant l’estiu, el lot de llibres l’entregarà l’escola a cada alumne el primer dia de classe.
 • Per acord de claustre, la metodologia didàctica respectarà els llibres de text reutilitzables de tot l’alumnat tant si són del programa com si no, ( no es subratllarà, ni es pintarà, ni es dibuixarà, ni s’assenyalarà, ni s’escriurà als llibres reutilitzables).

Quina aportació al Fons de llibres han de fer les famílies adherides per al curs 2023-2024?

Les famílies adherides al programa de reutilització de llibres, abans del dia 26 de juny de 2023, hauran de:

1- ingressar l’import de:

(aportació aprovada pel Consell Escolar el dia 15 de juny de 2023):

 • Alumnes de 1r a 2n : 6€
 • Alumnes de 3r i 4t : 10€
 • Alumnes de 5è i 6è: 12€

Emplenar la sol·licitud al formulari que trobareu més abaix

El lot de llibres (reutilitzables i no reutilitzables)  l’escola a cada alumne el primer dia de classe.

Us animem a participar-hi.

Moltes gràcies.

NORMES D’UTILITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT REUTILITZABLES I MATERIAL DIDÀCTIC QUE FORMEN PART DEL FONS

L’adhesió al Programa obliga a acceptar les següents NORMES D’UTILITZACIÓ:

 • Retornar al centre, a final de curs, tots els llibres de text del Fons amb les condicions de conservació exigibles.
 • L’alumnat ha de tenir cura de no escriure amb bolígraf o rotulador, d’esqueixar fulls, d’aferrar adhesius… als llibres.
 • En cas de deteriorament l’alumne ho ha de comunicar al tutor/a i l’haurà d’arreglar. Si és molt greu n’haurà de retornar un altre d’igual al Fons o pagar la penalització que estableixi la comissió de seguiment del programa.
 • Si un llibre s’extravia per negligència de l’alumne, que en fa ús, haurà de retornar un altre d’igual al fons.
 • L’alumnat adherit al Programa que es doni de baixa al centre ha de retornar els llibres al fons.
 • Recomanam que, a principi de curs es folrin els llibres amb plàstic no adhesiu.

L’ingrés s’ha de fer amb el nom, llinatges i curs de l’alumne i enviar el justificant de l’ingrés a sadmin@esliceu.com.

IBAN: ES53 2100 7354 4213 0001 1865