Envia el teu cv
Unió de Cooperatives de Treball de les Illes
Unió de Cooperatives de les Illes Balears

Sortides i acampades curriculars

Es tracta d’activitats complementàries que es desenvolupen dins el calendari lectiu i que tenen l’objectiu d’ampliar els aspectes curriculars, afavorir el creixement personal i ampliar el ventall de possibilitats de relació social.

Es tracta d’una activitat curricular a l’abast de l’alumnat. En qualsevol cas, la no assistència a la sortida, si es justificada per les famílies no es considera absència escolar.

Aquesta activitat té un cost que l’equip docent vetlla per a què sigui el més assequible possible per a les famílies. A més del cost de l’autocar i de l’activitat, inclouran el cost dels ajudants i acompanyants en el cas d’educació infantil i primària que sigui necessari.

Les famílies amb dificultats econòmiques poden sol·licitar al centre que l’activitat pugui ser subvencionada.

Un cop els/les mestres us hagin informat i vosaltres donat la vostra autorització, us les facturarem al rebut del mes següent.

La cuina prepararà el dinar de les sortides de tot l’alumnat d’Infantil i de Primària. L’equip docent recomana la utilització d’aquest servei donat que promou la dieta saludable per a tot l’alumnat, la seguretat alimentària i el control davant possibles al·lèrgies i intoleràncies.

El preu del picnic per l’alumnat que NO DINA a l’escola és de 6,95€

En cas de malaltia es retornarà el preu de l’activitat però no de l’autocar,  el cost del qual s’haurà calculat suposant que hi anirà tot l’alumnat previst a la planificació.

Per a cada sortida s’haurà de signar l’autorització que s’adjunti a la circular informativa, mitjançant la plataforma GESTIB.

Heu d’anar a la pàgina https://www3.caib.es/xestib/families/home